_“Otwarte Zabytki” – serwis i aplikacja mobilna – zakończone

“Otwarte Zabytki” – serwis i aplikacja mobilna – zakończone

1. października do Gdańska a 2. października do Tczewa, zapraszamy nauczycieli, animatorów oraz inne osoby, które podejmują  działania edukacyjne związane z kulturą, na warsztat pokazujący jak można twórczo wykorzystać serwis www.otwartezabytki.pl oraz jego wersję mobilną.
Zajęcia poprowadzą dla nas osoby pracujące bezpośrednio nad tym projektem w Centrum Cyfrowym Projekt PolskaKatarzyna Werner oraz Aleksandra Janus.
Kilka informacji o “Otwartych Zabytkach”. Projekt rozpoczął się latem 2012, tzw. Społecznym Czynem Cyfrowym – obywatelską akcją czyszczenia danych pochodzących z Rejestru Zabytków. Zaprojektowano na jej potrzeby i udostępniono online narzędzie, dzięki któremu internauci sprawdzali i uzupełniali podstawowe informacje o zabytkach: nazwę, adres, datę powstania i współrzędne GPS. W akcji wzięło udział ponad 7 tysięcy osób. Informacje o zabytkach edytowano ponad 10 tys. razy. Sukces akcji zmotywował twórców do rozwijania projektu. Uwzględniono sugestie użytkowników i rozbudowano narzędzie służące do uzupełniania danych o kolejne funkcjonalności (m.in. opis, tagi, fotografie, wydarzenia historyczne) – powstał otwarto-zabytkowy serwis internetowy. Umożliwia on swobodne edytowanie katalogu oraz wykorzystanie aplikacji służących m.in. do monitorowania i alarmowania o stanie zabytków, do tworzenia mapy zabytków oraz dodawania nowych obiektów do wspólnego katalogu. Równolegle prowadzono działania edukacyjne i animacyjne, zachęcano do angażowania się w cyfrową ochronę zabytków w każdym zakątku Polski. Zrealizowano dotychczas projekty adresowane m.in. do Polonii, seniorów, animatorów kultury oraz do bibliotek, projekt zakłada współpracę z architektami, archiwistami, przewodnikami i wszystkimi, którym leży na sercu los polskich zabytków.
Warsztat, który odbędzie się w ramach Akademii Nowych Mediów, będzie w praktyczny sposób (planujemy również wyjście na dwór) pokazywał jak Otwarte Zabytki można wykorzystać przy prowadzeniu lekcji, zajęć pozaszkolnych. Każdy uczestnik/uczestniczka otrzyma certyfikat ukończenia zajęć, potwierdzony przez Centrum Cyfrowe.

Otwarte Zabytki są świetnym narzędziem edukacyjnym, pozwalającym połączyć w pracy dydaktycznej elementy historii, historii sztuki, cyfrowej ochrony dziedzictwa, nowoczesnej digitalizacji z zagadnieniami związanymi z otwartością technologiczną i prawną, nauczaniem sprawnego wykorzystywania legalnych zasobów oraz ze świadomym korzystaniem z twórczości własnej i innych.

Właśnie tych praktycznych aspektów wykorzystania serwisu www.otwartezabytki.pl i aplikacji mobilnej Otwarte Zabytki będzie dotyczył warsztat. Pokażemy kilka przykładów, jak to zrobić. Ale przede wszystkim postaramy się wspólnie wypracować najbardziej efektywne metody, dostosowane do tego, z jakimi grupami na co dzień pracują uczestnicy i w jakim lokalnym kontekście będą korzystać z Otwartych Zabytków.

Zajęcia są bezpłatne i odbędą się:

1. października – g. 11-16., w Instytucie Kultury Miejskiej, ul. Długi targ 39/40
2. października – g. 11-16, w Fundacji Pokolenia, ul. Obrońców Westerplatte 6, Tczew

Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy:

Gdańsk: karina.rojek@ikm.gda.pl
Tczew: fjedruch@fundacjapokolenia.pl

IKM Miasto Gdańsk

Get Adobe Flash player

_Nasi trenerzy

anm_druk

Ministerstwo Kultury
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2014 Akademia Nowych Mediów