_Kurator kolekcji online – kurs.

Kurator kolekcji online – kurs.

[kurs odwołany.]

Akademia Nowych Mediów powraca z kursem pn “Nowe kompetencje w kulurze. Kurator kolekcji online”. W programie m.in. Wizerunek instytucji w sieci. Zasoby cyfrowe – pomysły na wykorzystanie w edukacji. Strona internetowa. Jak ją zaprojektować?

PROGRAM I HARMONOGRAM

1.10.2019 10.30 – 12.30 Wstęp do przedmiotu czyli czym jest wizerunek instytucji w sieci i co się może stać gdy udostępnimy wszystko w internecie prow. Aleksandra Janus 

13.30 – 16.00 Badania w kulturze. prow. Natalia Brylowska

2.10.2019 9-17 Uczeń i nauczyciel w instytucji kultury – wykorzystanie zasobów cyfrowych do opracowania atrakcyjnych materiałów edukacyjnych. prow. Dominika Ringwelska 

15.10.2019 9-17  Prawo autorskie, własność intelektualna i creative commons w instytucjach typu GLAM prow. Kamil Śliwowski

16.10.2019 9-17 Ponowne wykorzystanie zbiorów cyfrowych – promocja i komnikacja. prow. Grzegorz Jędrek (wniedoczasie.pl)

28.10.2019 9-17 Planowanie, projektowanie stron. prow. Dominik Pokornowski, Katarzyna Toczko haipaa.com

29.10.2019 9-17  Efektywne publikowanie w sieci (pozycjonowanie wcagseo itp). prow.  Dominik Pokornowski, Katarzyna Toczko haipaa.com

12.11.2019 10-15 Przygotowywanie prawidłowych opisów i metadanych + badanie użyteczności kolekcji online. cz. I. prow. Weronika Grochowska

13.11.2019 10-15 Przygotowywanie prawidłowych opisów i metadanych + badanie użyteczności kolekcji online. cz. II. prow. Weronika Grochowska

liczba miejsc: 20 (brak miejsc – w sprawie ewentualnej listy rezerwowej proszę pisać: karina.rojek@ikm.gda.pl)

miejsce: Gdańsk, Instytut Kultury Miejskiej

koszt:

600 zł (z 23 % VAT) dla pracowników instytucji tj. muzea, galerie, biblioteki, archiwa oraz ngo zajmujących się zbiorami cyfrowymi.

możliwość uiszczenia opłaty pomniejszonej o VAT dla pracowników instytucji publicznych, którzy mogą przedstawić wypełnione oświadczenie;

1200 zł + 23% VAT – dla firm i przedsiębiorstw z branży kultura.

Uczestnikom zapewniamy:

I. Profesjonalne szkolenia przygotowane pod kątem specyfiki pracy w kulturze. Prowadzone przez najlepszych praktyków i ekspertów w swoich dziedzinach! Aleksnadra Janus, Kamil Śliwowski, Grzegorz Jędrek, Dominika Ringwelska, Dominik Pokornowski, Katarzyna Toczko, Natalia Brylowska;

II. Certyfikat ukończenia kursu Kurator Kolekcji online. (Instytut Kultury Miejskiej jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez WUP pod nr: 2.22/00102/2017)

III. Networking. Stworzymy kameralną grupę 20 osób, która będzie miała okazję dobrze się poznać podczas całego kursu.

IV. Lunche i przerwy kawowe podczas wszystkich dni szkoleniowych.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAJĘĆ

Szczegółowy opis zajęć:

Prawo autorskie, własność intelektualna i creative commons w instytucjach typu GLAM prow. Kamil Śliwowski

Zajęcia dotyczyć będą kwestii prawa autorskiego oraz licencji creative commons oraz własności intelektualnej – zagadnień stricte związanych z publikowaniem w internecie. Dowiemy się co, jak i komu możemy udostępnić jak to czytelnie opisać aby użytkownik miał jasność i pewność jak może ksorzystać z naszych zbiorów.

Program zajęć zostanie przygotowany ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy w instytucjach kultury tj. muzea, galerie, biblioteki i archiwa.

Uczeń i nauczyciel w instytucji kultury – wykorzystanie zasobów cyfrowych do opracowania atrakcyjnych materiałów edukacyjnych. prow. Dominika Ringwelska

Celem szkolenia jest przedstawienie technik i metod pomagających w projektowaniu materiałów, kart pracy, map mentalnych i wizualnych w oparciu o zasoby cyfrowe różnorodnych instytucji kultury. Uczestnicy dowiedzą się, jak stworzyć materiały, by były one wsparciem dla nauczyciela i ucznia. Ich merytoryczna wartość, oparta o podstawy programowe, zostanie ukazana w nieszablonowej formie. Udział w pracy warsztatowej przyniesie uczestnikom wiele inspiracji i cennych wskazówek.

Ponowne wykorzystanie zbiorów cyfrowych – promocja i komunikacja. prow. Grzegorz Jędrek wniedoczasie.pl

Co zmieniło pojawienie się internetu? Teraz przyjść obejrzeć nasze zbiory można z każdego miejsca na świecie. Dwadzieścia cztery godziny na dobę, czekając na ich wyświetlenie tylko kilka sekund. Warto o internecie myśleć jako o kolejnej przestrzeni, w której istnieje nasza instytucja. Tu nie ograniczają jej ściany, lecz architektura sieci, która ma swoje własne zasady prezentacji, promocji, ekspozycji. A ponieważ zdigitalizowanych zbiorów jest coraz więcej warto zapytać: jak dać się znaleźć? Jak aktywnie szukać odbiorców i jak nasze zbiory mogą nam pomóc promować inne nasze działania edukacyjne, artystyczne i badawcze?

Na szkoleniu “Kurator kolekcji online” na konkretnych przykładach dowiecie się jak prezentować i wykorzystywać do promocji swojej instytucji zdigitalizowane zbiory bibliotek multimedialnych, jak dostosować opowieści o zbiorach do różnych grup internetowych odbiorców, jak wykorzystać potencjał społeczności sieciowych i konwergencję mediów.

Planowanie, projektowanie stron oraz efektywne publikowanie w sieci (pozycjonowanie wcagseo itp) prow. Dominik Pokornowski, Katarzyna Toczko haipaa.com

“Kurator kolekcji online: projektowanie stron i efektywne publikowanie w sieci”

●Jak zaplanować zwartą, spójną wizję serwisu internetowego dla odbiorców kultury i nietylko?

●Jak sprawić, aby serwis był użyteczny, a zarazem oryginalny?

●Jak zorganizować strukturę serwisu w sposób jasny i intuicyjny dla użytkownika?

●Jak zminimalizować konieczność późniejszych poprawek i zabezpieczyć się przedwiecznym przesuwanie dedlajnów?

●Jakie są aktualne standardy projektowania i budowania serwisu internetowego?

Na szkoleniu warsztatowym z 3.14 PR poznasz odpowiedzi na te pytania. Co więcej, dowieszsię, co trzeba wiedzieć o systemach nawigacji, web usability, user experience oraz ozarządzaniu procesem tworzenia architektury informacji.

Przygotowywanie prawidłowych opisów i metadanych + badanie użyteczności kolekcji online – prowadzenie: wkrótce

Przygotowywanie prawidłowych opisów dzieł udostęnianych w kolekcjach online ma kluczowe znaczenie w ich dalszym funkcjonowaniu w internecie. To czy użytkownik będzie mógł łatwo je wyszukać, czy będą profesjonalne, czy będą zawierały odpowiednie określenia.

Przygotowywanie opisów – to ważna częśc muzealniczej codzienności – czy te przygotowywane do analogowych kart różnią się od tych cyfrowych? Co to są metadane i kto ma do nich prawa. W końcu czy możńa zbadać związaek między jakością opisu a użytecznością naszej kolekcji?

REGULAMIN 

Instytut Kultury Miejskiej realizuje projekty społeczno-kulturalne i artystyczne w Gdańsku. Naszym celem jest zwiększenie roli kultury w życiu miasta, angażowanie mieszkańców do jej aktywnego współtworzenia, badanie nowych zjawisk w kulturze, działania eksperymentalne, które otwierają mieszkańców na nowe formy uczestnictwa. Prowadzimy działania edukacyjne z naciskiem na podnoszenie kompetencji kadr kultury. W ramach IKM funkcjonuje Obserwatorium Kultury w Gdańsku, które realizuje projekty badawcze w obszarze miejskiej kultury, ma na celu inicjowanie zmian, wzmacnianie współpracy badaczy kultury i praktyków, wsparcie dla sektora kultury poprzez transfer wiedzy i podnoszenie kompetencji.

kontakt: karina.rojek@ikm.gda.pl

Tymczasem polecamy rozmowę wokół tematu nowych kompetencji w kulturze i tego czym tak naprawdę zajmują się muzealnicy i bibliotekarze. Rozmawiają Aleksandra Janus, Tomasz Bednarz i Kamila Kokot.

 

Klauzula RODO

 

W oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej w treści jako: Administrator Danych Osobowych lub ADO) jest Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 12/11, adres mailowy: ikm@ikm.gda.pl lub iodo@ikm.gda.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji oraz przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia na kurs organizowany przez Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes ADO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa ich zgłoszeń.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty uzyskania tych danych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO.
  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom tj. podmiotom/instytucjom uprawionym do rozliczania i kontroli działalności Administratora Danych Osobowych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, podmiotom świadczącym obsługę prawną Administratora w wypadku wystąpienia jakichkolwiek roszczeń, firmie hostingowej dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz Administratora Danych Osobowych oraz operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przepisów RODO, w tym art. 18 RODO, przenoszenia danych oraz prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 RODO. W wypadku jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia na kurs.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
  9. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: ikm@ikm.gda.pl lub iodo@ikm.gda.pllub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby IKM.

 

 

 

 

 

 

IKM Miasto Gdańsk

Get Adobe Flash player

_Nasi trenerzy

anm_druk

Ministerstwo Kultury
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2014 Akademia Nowych Mediów